Monthly Archives: אפריל 2011

משתתפים בצערה של משפחת רביב

חוג יסו"ד משתתף בצערה של משפחת רביב וקיבוץ רביבים בהילקח אבי המשפחה, יהודה (ויקסי) רביב. חבר קיבוץ, מראשוני רביבים והנגב. איש התרבות הקיבוצית. יהי זכרו ברוך. חוג יסו"ד  

Posted in כללי | 1 Comment

ד"ר ניסים כהן | רפואה שחורה בישראל – היבטים פוליטיים-חברתיים

מאמר זה פורסם לראשונה בגליון 48 של כתב העת חברה. רפואה שחורה קיימת, בתצורות שונות, בעשרות רבות של מדינות ברחבי העולם. מחקרים שונים הצביעו על קיומה של התופעה במדינות שונות בצפון ומרכז אסיה, אך גם בדרומה ומזרחה. התופעה נצפתה גם … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment