Monthly Archives: יוני 2011

מישיבת הלשכה, מובילים את המחנה הסוציאל-דמוקרטי

אתמול, ב-19/6/2011. נפגשה לשכת מפלגת העבודה לדיון בנושא החברתי הכלכלי. הדיון ארך כ-3 שעות והיו בו 30 דוברים, בהם גם המועמדים לראשות המפלגה. חוג יסו"ד הכין לקראת עריכת מצע המפלגה למערכת הבחירות ראשי פרקים למדיניות חברתית-כלכלית. חילקנו כ-50 עותקים של … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment