Monthly Archives: ספטמבר 2011

דורון גרינשטיין | בדיקה: שכר המינימום, הממוצע והחציון 2000-2008

  רבות דובר על העובדה שהשכר הממוצע, המפורסם באמצעי התקשורת חדשות לבקרים, אינו מהווה אינדיקטור אמיתי לאומדן התפלגות ההכנסות במשק. מאידך, המדד שיכול ללמד משהו על 'משכורתו של האדם הממוצע' – החציון – מודר באופן שיטתי מן השיח הכלכלי. גם … Continue reading

Posted in כללי | 1 Comment

דני גוטוויין | תנועת הוועדים: על פוליטיקה סוציאל-דמוקרטית במשטר ניאו-ליברלי

  א. בתוך שלל ההסברים שמעלה השמאל הישראלי להתדלדלות הנמשכת בכוחו הפוליטי, בולטת ההתעלמות מאחת מהסיבות המבניות העיקריות לכך: הצלחתו של הימין – כחלק מההפרטה הכוללת של החברה – לעצב גם את המערכת המפלגתית ואת דפוסי ההצבעה בישראל באופן שיבטיח … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment

תמר בן יוסף | הזכות לשלם מס בישראל

  פורסם בגליון 43 של חברה מס רגרסיבי, מס פרוגרסיבי – מה הם אומרים לציבור הרחב? הויכוח הסוער על הטלת מע"מ ירקות ופירות מעיד שהם אומרים משהו. כו-לם יודעים שמע"מ הוא מס "רע". כו-לם יודעים שמס הכנסה הוא מס "טוב". … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment

חוג יסו"ד קורא לנהל מערכת בחירות אחראית

לאור תוצאות הסיבוב הראשון של הבחירות לראשות מפלגת העבודה, חוג יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית, מברך את שני המועמדים הסוציאל דמוקרטיים – וקורא להם לנהל מערכת בחירות אחראית, הלוקחת בחשבון את הצורך לשתף פעולה לאחר הבחירות חוג יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment

ראיון עם עמיר פרץ | ההפרטה אינה גזירה בלתי הפיכה

לקראת הבחירות לראשות מפלגת העבודה נפגש רמי הוד עם עמיר פרץ לראיון. לדברי פרץ לא צריכים לקבל את ההפרטה כגזירה בלתי הפיכה. שירות שהופרט ואיכותו התדרדרה יש להלאימו   מדוע מפלגת העבודה אינה מפלגה סוציאל-דמוקרטית היום? מפלגת העבודה הייתה מפלגה סוציאל-דמוקרטית, … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment

ראיון עם שלי יחימוביץ' | לחזור לבסיס של תנועת העבודה

סער פוקס ואדם חפץ נפגשו עם שלי יחימוביץ לשיחה על חזון ועל הצורך בפשרה. נכנסת לפוליטיקה לא מזמן ובכל זאת הספקת לעשות הרבה. מה מכל זה הם לדעתך הדברים החשובים ביותר שהספקת לעשות? חוקקתי 33 חוקים ויש ביניהם חוקים מאוד … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment