Monthly Archives: אוקטובר 2011

דני גוטוויין | שלי יחימוביץ' וגבולות המאבק בהפרטה

מספרה של שלי יחימוביץ' "אנחנו: על כלכלה, חברה, מוסר ולאומיות בישראל" ניתן ללמוד כיצד התעצבו גבולות מאבקה בהפרטה, שאותם עליה לפרוץ אם ברצונה לכונן את מפלגת העבודה כאלטרנטיבה סוציאל-דמוקרטית "אנחנו" הוא אירוע יוצא דופן בתרבות הפוליטית הישראלית. בעשורים האחרונים רק … Continue reading

Posted in כללי | 1 Comment

ריקי שיו | תוכנית הייצוב הכלכלית 1985 – נקודת ציון הכרחית בכלכלה של ביבי

השיח סביב תוכנית הייצוב הכלכלית של שנת 1985 מבטא שינוי אידיאולוגי במחשבה החברתית של האליטות האקדמיות והכלכליות בישראל. עד תחילת שנות השמונים, הייתה הסכמה כללית בדבר הצורך במעורבותה של המדינה במשק ובחלוקה מחדש של הכנסות. מאז שנות השמונים, ובמיוחד לאחר … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment

נדב פרץ | סולידריות כאסטרטגיה פוליטית

המאבק הנוכחי – מעבר לעובדה שהוא כמים חיים להלך שנמצא כבר 26 שנה במדבר – הוא מאבקסקטוריאלי באופן מובהק ומוצהר. זה המאבק של מעמד הביניים. מוביליו לא מתנכרים למאבק של המעמדות הנמוכים יותר, אבל הם באופן מוצהר מבדלים את המאבק … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment

רייפי גולדמן | לקראת סוציאליזם קואופרטיבי

פורסם במקור בגליון 47 של כתב העת חברה. לאחר קריסת המשטר הסובייטי ב 1989 עברו מתנגדי הקפיטליזם זעזועים קשים. למרות שרבים מהם מעולם לא ראו בברית המועצות (או בסין או בקובה) דגם לסוציאליזם או חלופה למשטר הקפיטליסטי, הם הפנימו למעשה … Continue reading

Posted in כללי | Leave a comment